Par uzņēmumu

   SIA "Juneka Montāža" dibināts 2002. gadā. Uzņēmums piedāvā veikt apkures, ventilācijas, kondicionēšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes apgādes sistēmu projektēšanu, montāžu, kā arī izbūvēto sistēmu apkopi un remontu. 

    Uzņēmumā strādā speciālisti ar 14 gadu pieredzi ēku inženiersistēmu projektēšanā un izbūvē, kā arī izbūvēto sistēmu apkopē un remontā. Uzņēmums ar katru gadu  pilnveidojas. Sistemātiska darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, apmeklējot seminārus, kursus, ražotāju rīkotās apmācības, ļauj ātri apgūt tirgū piedāvātās jaunākās tehnoloģijas un pielietot tās Latvijas apstākļiem, gan projektēšanā un montāžā, gan ekspluatācijā.

    Saņemot no pasūtītāja darba uzdevumu, cenšamies piedāvāt vairākus inženiertehniskos risinājumus ar ekonomiskiem pamatojumiem, investīciju un ekspluatācijas izmaksām. Inženierethnisko risinājumu izstrādei izmantojam aprēķinu datorprogrammas, kas nodrošina lielāku precizitāti veiktajiem aprēķinu parametriem.

Piedāvājam veikt būvuzraudzību ēku inženierkomunikāciju izbūvē (gāze, apkure, ventilācija, ūdens, kanalizācija). Būvuzraudzība palīdz ietaupīt naudu, objektīvi izvērtējot izvēlētā projekta varianta risinājumu, sekot līdzi montāžas kvalitātei un izbūvētās sistēmas palaišanai ekspluatācijā. Ar infrasarkanās kameras palīdzību veicam ēku vai cauruļu sistēmu siltuma zudumu analīzi. Termogrāfija palīdz ietaupīt naudu, pareizi norādīt uz nepilnībām ēku vai cauruļu siltinājuma izbūvē. Cauruļu inspicēšana ļauj ielūkoties iekārtu vai cauruļvadu sistēmas iekšienē un novērtēt tās stāvokli.

Kontakti

SIA "Juneka Montāža"

 

Filozofu iela 24, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis: 63080516, 24400600

Servisa dienests - 24400600, e-pats: junekaserviss@inbox.lv

Juneka Montāža e-pasts: junekamontaza@inbox.lv

Juneka Montāža interneta veikals: junekaveikals@inbox.lv

Servisa dienests  servissjm@inbox.lv

"Juneka Montāža" vai "junekamontaza.lv"


← Atpakaļ