Kondicionēšanas sistēmas apkope

Atbildēsim uz jums interesējošiem jautājumiem 24400600. Rakstiet junekaserviss@inbox.lv.

 

Lai nodrošinātu kondicionēšanas sistēmas  efektīvu darbību bez jebkādām problēmām un maksimāli ilgu kalpošanas laiku, ir nepieciešama regulāra kondicionēšanas sistēmas apkope.

 

Freona kondicionieru apkope

 

 

Kondicioniera izvietojums

 Darbības intensitāte 

 Ieteicamais apkopes biežums 

 Dzīvojamās telpas 

 Dzesēšana sezonā, piesilde pavasarī un rudenī 

 1 apkope sezonas sākumā 

 Biroja telpas 

 Dzesēšana sezonā, piesilde pavasarī un rudenī 

 1 apkope sezonas sākumā 

 Gaiss/gaiss siltumsūknis 

 Dzesēšana pavasarī un vasarā, apsilde rudenī un ziemā 

 2 apkopes - viena vasaras sezonas sākumā, otrā apkures sezonas sākumā 

 Servera telpas 

 +/- nepārtraukta darbība cauru gadu 

 2 apkopes - viena pavasarī, otra rudenī. 

 Komerctelpas 

 Dzesēšana sezonā, apsilde pavasarī un rudenī 

 1 apkope vasaras sezonas sākumā 

 Komerctelpas ar lieliem siltumizdalījumiem (spēļu zāles, klubi, pārtikas veikali u.c.) 

 Dzesēšana no aprīļa līdz oktobrim, karstajā sezonā ļoti intensīvā režīmā, dažkārt piesilde rudenī un pavasarī 

 2-4 apkopes sezonā (atkarībā no darbības intensitātes, dzesēšanas jaudas potenciāla un gaisa piesārņotības) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kondicioniera iekšējā blokā ir iebūvēts iztvaicētājs jeb dzesētājs, kas sastāv no spirālveida caurulītēm, kuras ir iebūvētas termoaktīvās alumīnija plāksnītēs. Pa caurulītēm plūst aukstumaģents (freons), kas nodod aukstumu plāksnītēm, kuras absorbē telpas gaisā esošo siltumu, savukārt ventilātors šo atdzesēto gaisu novada telpā. Lai maksimāli efektīvi atdzesētu vai piesildītu telpas gaisu, alumīnija plāksnes ir ļoti cieši viena pie otras. 

Lielākā daļa kondicionieru ir aprīkoti tikai ar rupjajiem putekļu filtriem, kā rezultātā ar laiku iztvaicētājs aizaug ar putekļiem, tas samazina gaisa caurplūdes iespējas iztvaicētājā, kā rezultātā iztvaicētājs sāk salt ciet. Līdz ar to zūd sistēmas efektivitāte, var sākt pat tecēt ūdens. Iztvaicētājs ir teicama vide mikroorganismiem, jo tur ir mitrs (atdzesējot silto gaisu, tajā esošais mitrums kondensējās) un putekļains, tāpēc vismaz reizi gadā tas ir jātīra un ir jāveic iztvaicētāja antibakteriālā apstrāde ar speciāliem līdzekļiem.

 


2. Āra bloka kondensatora virsma pēc uzbūves ir identiska kā telpas bloka iztvaicētājiem jeb dzesētājiem, tikai šeit ar ventilatora palīdzību tiek novadīts siltums, kas izdalās kompresoram pie augsta spiediena saspiežot aukstumaģentu jeb freonu. Tas daudz vieglāk aizaug ar putekļiem, jo nav nekādu starpfiltru (caur virsmu iet āra gaiss), rezultātā samazinās gaisa caurplūdes spējas un arī siltuma novadīšanas spēja. Šādos apstākļos paaugstinās spiediens sistēmā, kas rada papildus slodzi kompresoram, zūd sistēmas efektivitāte un pie zināmas augstākās robežas sasniegšanas nostrādā augsta spiediena aizsardzība, kas atslēdz kompresoru, kā rezultātā kondicionieris pārtrauc dzesēt gaisu.

 


3. Putekļi, kas nonāk kondensāta novadsistēmā veido aizsprostojumus, kas var novest pie kondensāta uzkrāšanās un ūdens tecēšanas no iekštelpas bloka. Īpaši jūtīgi pret putekļiem ir kondensāta sūkņi, kas tiek uzstādīti gadījumos, kad kondensātu nevar novadīt pašplūsmā. Pat tad, ja pirms sūkņa tiek uzstādīts ūdens filtrs, tad tas ir vismaz reizi gadā jātīra.

 


4. Lai kondicionēšanas sistēma varētu darboties efektīvi, liela nozīme ir precīzam freona spiedienam sistēmā. Pārāk zems vai pārāk augsts spiediens sistēmā var rasties no freona noplūdes, rodas nepietiekama dzesēšana, aizsalšana, ūdens tecēšana un kompresora bojājumi. Tam visbiežāk par iemslu kalpo trīs iemesli:

  • montāžas kļūdas,
  • ražošanas brāķi,
  • komunikāciju bojājumi celtniecības darbu laikā (varš, no kā ir freona caurules ir mīksts metāls un pietiek pat ar mikroplaisu, lai rastos noplūde). 

Ja noplūde ir pavisam neliela , tad bieži tā netiek uzreiz atklāta, tāpēc ir svarīgi pēc uzstādīšanas laicīgi veikt pirmo apkopi. Kļūdas ar nepareizi nostādītu freona spiedienu visbiežāk rodas tad, ja kondicionieris ir bijis uzstādīts rudenī, vai ziemā, šādos gadījumos noteikti vajag veikt pirmo apkopi vasaras sezonas sākumā. 

 

Atbildēsim uz jums interesējošiem jautājumiem 24400600. Rakstiet junekaserviss@inbox.lv.

 

← Atpakaļ